Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

PARAKSTIES! Noņem bremzes Alojas attīstībai!


Kopš laika, kad Jānis Strauts ir ticis akceptēts par Alojas apvienības pārvaldes vadītāju, notiek nemitīga darba imitācija, tostarp darbinieki aiziet, izglītības iestādes tiek slēgtas, Alojas pilsēta un apvienība Strauta vadībā lēni, bet drošiem soļiem mirst, bet dotie iedzīvotājiem solījumi netiek pildīti. Tāpēc ir uzsākta iniciatīva par Jāņa Strauta atbrīvošanu no Alojas apvienības pārvaldes vadītāja. Šobrīd ir vajadzīgi iedzīvotāju paraksti, kas atbalsta šo iniciatīvu, kas kopā ar zemāk rakstītās vēstules tekstu tiks iesniegti Limbažu novada domes Teritoriālās attīstības komitejā.

Parakstīt vēstuli ir iespējams:
Alojā – veikalā “Ēra”, kafejnīcā “Mieriņš” un veterinārajā servisā “Būsi vesels”.
Vilzēnos – DUS “DK Apsītes”.

Par citām iespējām – sazinies pa tel. 26417119

VĒSTULES TEKSTS

Jānis Strauts, pirms stāšanās Alojas apvienības pārvaldes vadītāja amatā, sniedza interviju Limbažu novada laikrakstam “Auseklis”, kas tika publicēta laikraksta mājaslapā un avīzē 2022. gada 22. jūlijā. Šajā intervijā viņš teica:
– Apvienība ir jāveido sinerģijā ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, uzklausot viņu viedokļus un idejas un uz to pamata veidojot attīstības dokumentus un konkrētus rīcības plānus.
– Ir gatavs krist un celties par Alojas Ausekļa vidusskolu, jo tā apvienības teritorijā ir viens no attīstības stūrakmeņiem.
– Primāras ir sociālās lietas, dzīvokļu jautājums, bērnudārzi, ielas un ceļi, ūdenssaimniecības sakārtošana u.tml.
– Noteikti būs par vietējiem iedzīvotājiem.
– Sevi redz kā amatpersonu, kas ieklausās savos padotajos un iedzīvotājos.
– Apsolās pildīt savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas un ar domu par to, kā būs labāk cilvēkiem.
– Labprāt redzētu šajos procesos iesaistāmies arī tos, kas bija pie varas agrāk
– Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem būs jāuzņemas viņam.

Šobrīd mēs, Alojas iedzīvotāji, lūdzam Jānim Strautam uzņemties atbildību par sevis pieņemtajiem lēmumiem, un atkāpties no Alojas apvienības pārvaldes vadītāja amata. Ja tas netiek darīts, lūdzam Limbažu novada domes Teritorijas un attīstības komitejai tuvākajā sēdē izskatīt lēmumu par darba uzteikšanu Jānim Strautam sakarā ar savu publiski izteikto solījumu sabiedrībai nepildīšanu un necieņu kā pret apvienības teritoriju, tā arī pret tās iedzīvotājiem.

Alojas apvienība netiek veidota sinerģijā ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Jautājumā par Alojas bērnudārza slēgšanu tika noklusēta informācija par tā slēgšanas iemesliem, pretēji apspriestajam ar uzņēmējiem, bērnudārza atrašanās vieta tiek noteikta Baltās skolas ēkas 1. stāvā, nevis Alojas Ausekļa vidusskolas ābeļdārzā kā jauna ēka. Iedzīvotāju viedoklis sapulcēs netiek ņemts vērā, un sapulču laikā iedzīvotājus tikai informē.
Jautājumā par Alojas Ausekļa vidusskolu, apmeklēdams sanāksmes vienkārši klusē, un pretēji solītajam par vidusskolas pastāvēšanu nedz stāv, nedz krīt. Savu viedokli sapulču laikā izteicis nav, kā arī kopā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem vien palīdz vidusskolu slēgt.

Kopš Jāņa Strauta stāšanās amatā, darbu pamet tie cilvēki, kuri uztur pilsētas sociālo vidi, kas pilsētu kopj, kas pilsētu labiekārto. Kopš amata ieņemšanas brīža attīstība sociālos jautājumos nav manīta. Vēl pat sliktāk. Jānis Strauts ar saviem lēmumiem ir panācis sociālās vides degradāciju. Šeit vairs nav bērnudārza, pilsētu ielas netiek koptas tā kā tas tika darīts pirms viņa, nav pārliecība par vidusskolas eksistēšanu, kā rezultātā no Alojas pazudīs ģimenes, uzņēmumi.

Dienā, kad Alojas pilsēta, apvienības centrs svin savus svētkus, Jānis Strauts neierodas uz svinīgo pasākumu aizbildinoties, ka ir slims, taču jau nākamajā dienā sociālos tīklos ievietotās bildēs ir redzams Staiceles pilsētas svētkos. Sabiedrība šādas darbības uztver kā klaju ņirgāšanos par pilsētas iedzīvotājiem.

Kopumā – Jānis Strauts nav darījis itin nekā, lai attīstītu Alojas apvienību, ir pasliktinājis apvienības iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ar savām darbībām apdraud apvienības reputāciju, tāpēc mēs lūdzam Jāni Strautu uzņemties šo atbildību, un no amata atkāpties, kā arī lūdzam Teritoriālās attīstības komitejai šo jautājumu izskatīt un virzīt uz domes sēdi.
Pielikumā tiek pievienoti iedzīvotāju paraksti, kuri atbalsta lūgumu.

«
»