Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

Alojas pilsētas svētki


28. janvārī Alojas kultūras namā tika aizvadīti Alojas pilsētas svētki, un kā ierasts, šajos svētkos varēja baudīt ne tikai vērienīgu kultūras devu, bet arī tika teikti paldies alojiešiem. Neviena pilsēta nevar pastāvēt bez tās iedzīvotājiem, un vēl jo vairāk, bez tik aktīviem un nesavtīgiem.

Alojas pilsētas svētkos pateicības ir saņēmuši –

ZANDA MEĻŅIČENKO

Paldies Zandai par veikala “ĒRA” glīto un gaumīgo skatloga noformējumu Latvijas valsts svētkos un Ziemassvētkos.

/ Lelde Dreimane

ZANDA ADERNIECE

Īsta un nesavtīga sava novada patriote! /Anda Bondare/

Paldies par sirsnību, atsaucību māksliniecisko izdomu rotājot pilsētu svētkos! Vienmēr komunikabla un nekad neatsaka palīdzību. Labs cilvēks! /Anita Krūmiņa un Seira Giņko Alojā/

Paldies par skaisto pilsētas noformējumu visos svētkos!
/Lelde Dreimane/

INGA MAURIŅA – KAĻVA un ZANDA ADERNIECE

Paldies par ieinteresētību un palīdzību atrisināt bezsaimnieku kaķu problēmu. Zanda palīdzēja kaķus saķert, bet Inga veica nepieciešamās operācijas dzimstības kontrolei.

/ Āboltiņu ģimene/

ELGA VEIDE

Nominācija: “Aktīvākā Ungurpils pasākumu apmeklētāja”

Elga ir aktīvākā pasākumu apmeklētāja Salā. Neviens pasākums nenotiek bez viņas. Viņa vienmēr arī paņem līdz kādu no ģimenes – meitas, mazbērnus. Aktīvākā vingrotāja, filmu skatītāja, radošo darbnīcu, gongu un citu pasākumu apmeklētāja.

/ Ungurpils SALA/

NEIMAŅU ĢIMENE no Alojas pagasta “Dālderiem”

Pēdējos gadus mūs ziema lutina ar kārtīgu sniega segu. Tā klāj gan laukus , gan arī ceļus…. bet mums par to nav bēda, ir tikai prieks, jo pateicoties kaimiņiem – Neimaņu ģimenei no Alojas pagasta “Dālderiem”, mūsu ceļi vienmēr ir iztīrīti līdz pat namdurvīm. 

/ kaimiņi “Pilscepļos”/

MARGA KALNIŅA un MARGRIETA KREIŠA –Paldies par aktivitāti, precīzu un godprātīgu pienākumu veikšanu, organizējot biedrības aktivitātes un kārtojot dokumentāciju. Gādājot dāvanas, lai sveiktu biedrības biedrus dzīves jubilejās.

/ biedrība “Alojas seniori” /

SARMĪTE RUTKOVSKA –Paldies par palīdzību baznīcas un teritorijas uzkopšanā, par transportu kristāmā ūdens un meiju atvešanai!

/ Pareizticīgo baznīcas Alojas draudze/

VALDIS MOŽVILLO, AIVA NEMME, SLOTIŅU ĢIMENE

Tad apstājās laiks
Un tā bija mīlestība.
Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
Un sekundes varēja grābt kā smiltis
Un sviest uz vienu vai otru pusi.
Tam nebija nozīmes.
Un nebira ziedlapiņas un nerūsēja dzelzs
Un mēs vairs nemācējām skaitīt…
Un tas ir pats skaistākais-
Ka mīlestība neprot skaitīt…

Šeit pēc Imanta Ziedoņa dzejoļa varētu teikt – mīlestības priekšā pret sevi, saviem tuvajiem un mīļajiem, draugiem un tuviem cilvēkiem.
Šis laiks un mīlestība tiešām apstājas un netiek skaitīta…
Kā mums visiem zināms, karš Ukrainā neatstāj vienaldzīgu nevienu no mums…
Mūsu ģimeni tas skāra vistiešākajā nozīmē.
Vēlos vislielāko PALDIES teikt Valdim Možvillo, kurs acumirklī pieņēma lēmumu divās diennaktīs mērot 3200 kilometrus turp un atpakaļ, lai atvestu pusaudzi no Ukrainas, kas piedzīvojis aplenkumu Izjumas pilsētā, pie radiniekiem Alojā.

Liels paldies arī skolotājai Aivai Nemmei, kura neatteica valodu zināšanas un prasmi viņu skolojot un mācot ar sirds degsmi sniegt mīlestību pusaudzim, kas neprot latviešu valodu.

Paldies Slotiņu ģimenei un īpaši Gustavam, kurš pieņēma Leonīdu kā draugu, palīdzēja iejusties skolas dzīvē, ir patiešām sirsnīgs draugs, labs tulks un palīgs dzīvojot Alojā!

Mīļie… Valdi, Aiva un Gustav ar ģimeni!!! Jūsu atbalsts un nesavtīgā palīdzība mūsu ģimenei 2022.gadā ir bijusi īpaša un nenovērtējama!
Novēlam jums nepazaudēt šo gaišumu, sirds siltumu, kas jūsos mīt! Lai jums stipra veselība un Dieva mīlestība!

Pateicībā Antra Unte ar ģimeni.

VALDIM MOŽVILLO

Daudzi alojieši atceras daudzus gadus biedrības “Alojas novada attīstība” organizētos Pļaušanas svētkus, kurus atsaucīgi uzņēmēji papildināja ar Koku sporta un Kartupeļu spēļu sacensībām. Pandēmijas gadi liedza šim aktivitātēm notikt, bet pagājušā gada “Rudens gadatirgus” dienā atkal rīkojām “Kartupeļu spēles” tā papildinot ar jaunām aktivitātēm. Taču visa pamatā bija kartupelis. Tāpēc lūdzu Valdim ziedot kartupeļus spēļu norisei. Valdis piekrita uzreiz un arī finansiāli atbalstīja balvu iegādi sacensību uzvarētājiem. Atsaucība dalībai spēlēs bija ļoti liela, tāpēc nolēmām šo tradīciju turpināt un šoruden Alojā rīkot “Kartupeļu festivālu”, kas tiks iekļauts Limbažu 800- gades plašajā programmā, kas notiks visā novadā.

/ Alojas kultūras nams/

ANITA ROĻSKIJA

Pirksti mundri skraida pa klavieru taustiņiem un nošu zīmēm piedzimst skaņas. Blakus līdzenās rindās sastājas vārdi. Tā sākas dziesma. Lai tās solis būtu drošs, vajag kādu, kas paņem dziesmu pie rokas un ved uz cilvēku sirdīm.
Alojas Ausekļa vidusskolā par to rūpējas mūsu mūzikas skolotāja Anita Roļskija. Dziesma pie mums jūtas kā mājās un ir klāt visos skolai svarīgajos brīžos. Bez tās Ziemassvētki nāktu ilgāk, bailīga un piesardzīga kvēlotu lepnuma liesma par savu Latviju.
2022.gada vasarā Alojas Ausekļa vidusskola aicināja ciemos savējos – absolventus, bijušos darbiniekus, skolas draugus. Ar prieku un lepnumu sirdī koncertā uzstājās Anitas izveidotais zēnu ansamblis un skolotāju koris. Un kur vēl visas mazās dziedāšanas!
Dziesmai ir svarīgi ne tikai labi skanēt. Tā zina, ka skolotāja Anita būs iemācījusi dziedātājiem staltu stāju, cieņu pret skatuvi un klausītāju. Neticami, bet skolotāja ir pierādījusi, ka arī mīlestību uz dziesmu var iemācīt!
Cieņas un apbrīna vērtas ir Tavas darbspējas, jo Tu esi vienīgā mūzikas skolotāja Alojas Ausekļa vidusskolā. Mēs lepojamies ar Tevi, Anita, un esam pateicīgi par visiem dziesmotajiem brīžiem, kas mūsu svētku dienas padara skanīgas!

/Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs/

ANDREJS VAIČUKS

Paldies Andrejam par mājas lapas www.alojai.lv izveidošanu un uzturēšanu ikdienā dodot iespēju alojiešim uzzināt, kas notiek Alojā un plašāk popularizēt Alojas vārdu.

/Lelde Dreimane/

Informāciju sagatavoja Ineta Laizāne.
Foto – Inga Nemane

«
»