Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

ERUDĪCIJAS SPĒLE: Kur tas darbs ir aprakts?


Paldies Ievai Strautai par apjomīgo atbildi vēstulei, kuru šobrīd Alojas apvienības iedzīvotāji paraksta. Paldies, par jau kārtējo iemeslu devu tam, lai Alojas apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Strauts atkāptos no sava amata.

Šajā facebook ierakstā Jānim Strautam tiek nepelnīti piesavināti “labie darbi”, kas ir vai nu nopelns, kas balstīts citu darbos, vai arī tīri saimnieciski jautājumi, kas nudien nevarētu tikt uzskatīti par milzum lielajiem paveiktajiem darbiem, kā arī darbi, kas viņam ir bijuši kā Attīstības nodaļas projektu vadītājam.

 1. UKT pieslēgums Rīgas ielā 5.
  Šis esot bijis Jāņa Strauta pienākums vēl Alojas novadā, esot šī projekta koordinatoram. Ieva Strauta min, ka iepriekšējās vadības neizdarības dēļ, uzņēmums varēja zaudēt LAD līdzfinansējumu jo netika veikti minētie darbi. Kam tad īsti būtu jāuzņemas atbildība par projekta zaudējumiem Jāņa Strauta vadībā?
 2. Izsludināts iepirkums uz gājēja tilta demontāžu pār Salacu.
  Šis projekts tika iesākts vēl Alojas novadā. Sarunas par tilta demontāžu bija sāktas jau 2018. gadā. Tolaik bija nepieciešams ekspertu atzinums, ko ar tiltu darīt. 2019. gadā Būvvalde piedāvāja 2 variantus. Tiltu nojaukt, vai arī iekonservēt. Sarežģītākais jautājums, ko Alojas novads atrisināja, bija īpašumtiesību kārtošana, jo tilts atradās uz privātpersonai piederošas zemes.
 3. Tehniskā projekta izstrāde elektropārvades līnijas pārvietošanai
  Šis ir vēl viens mantots uzdevums, par kuru tika vaicāts arī sapulcē “Salā”. Tobrīd konkrētības šāda projekta nepieciešamībai nebija. Vai tāda ir tagad – labs jautājums.
 4. Caurtekas nomaiņa uz autoceļa Kaķīši – Lindes.
  Caurteka ir nomainīta, bet vai tā veic savas funkcijas? Ņemot vērā, ka tā esot uzstādīta nepareizi, ūdens novadīts netiek. Taču samaksa par to ir saņemta. Šādā gadījumā tā ir nelietderīga pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšana.
 5. Sociālo dzīvokļu remonta darbi Staicelē un Alojā.
  Dzīvokļi tika remontēti, taču nevis abās pilsētās, bet gan tikai 2 dzīvokļi Staicelē, lai gan arī tas nav slikti.
 6. Okupācijas pieminekļu demontāža Alojā un Braslavā saglabājot māksliniecisko vērtību.
  Piemineklis Alojā ir vienīgais tēlnieka Jura Rapas darbs ar māksliniecisku vērtību, un tā likvidāciju, kā to paredz MK noteikumi, attiecībā uz šāda veida pieminekļiem, apturēja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Turklāt – nedz šo, nedz Vilzēnos (nevis kā Ieva min – Braslavā) esošo pieminekli, kas patiesībā bija vien laukakmens ar kādreiz tur esošu piemiņas plāksni, pēc MK noteikumiem jaukt nebija nepieciešams. Vai bija nepieciešams tērēt finanšu līdzekļus?
 7. Staiceles muzeja sijas stiprināšanas darbi pēc ugunsgrēka.
  Tas ir jautājums, kas atsitas finanšu līdzekļos. Ja tie ir, to dara, ja to nav, tas uz to brīdi nav iespējams. Par šo bija jālemj Limbažu novadam. Kaut gan – vai tas ir kaut kas tāds ar ko tik ļoti vajadzētu lepoties? Tas ir vienkārši darbs, kas ir jādara.
 8. Ceļa seguma uzbēršana Braslavas pagastā
  Katrā pagasta pārvaldē ceļa jautājumu risināšana ir uzticēta attiecīgās pārvaldes vadītājam. Pārvaldes vadītāji rod tam finansējumu, un virza šādus jautājumus.
 9. Tika sagatavots, iesniegts un realizēts projekts Alojas Kultūras namam “Gaismu sauca”.
  Šī projekta vadītāja ir Ineta Laizāne, Alojas kultūras nama vadītāja. Jānis Strauts bija pieteicies šajā projektā palīdzēt, kur viņš, esot projektu vadītāja amatā, sagatavoja projektu iesniegšanai, un palīdzēja to realizēt. Par to – paldies.
 10. Pašlaik tiek realizēts ēkas Lielā ielā 7, Staicelē (Kultūras nams) energoefektivitātes uzlabošanas projekts.
  Šis projekts tika iesniegts kopā ar projektu par Alojas Dienas centra ēkas siltināšanu Rīgas ielā 4. Diemžēl – Alojas dienas centram, kas ir daudz sliktākā stāvoklī, projektu apturēja, kamēr Staicelē to īsteno. Kādas tad ir “alojieša” prioritātes?
 11. Tika sagatavots un iesniegts kopprojekts “Deju grīda – Zem Ozola”.
  Kā pati Ieva rakstā pauž – projektu neatbalstīja, un kā dažādi avoti min, arī neatbalstīs, jo tas neesot ticis korekti sagatavots. Jānis un Ieva Strauti šajā projektā esot palīdzējuši.
 12. Pašlaik tiek gatavots projekta iesniegums ēkas Parka iela 2, Staicelē, energoefektivitātes paaugstināšanai.
  Šis projekts tika iesākts vēl Alojas novada laikā. Uz doto brīdi projekta iepirkums bija izsludināts, un nu ir pārtraukts.
 13. Ēkai Rīgas iela 4, Alojā tiks aktualizēts projekts, lai varētu startēt uz energoefektivitātes paaugstināšanu
  Kā jau tika minēts pie Staiceles kultūras nama projekta – šis projekts tika apturēts. Turklāt – kas atradīsies šajā ēkā, ja tāds tiks īstenots? Šobrīd runā, ka uz turieni pārcels domes ēku, taču jauniešu telpas spiedīs tam neparedzētās un neatbilstošās telpās esošajā domes ēkā.
 14. Tiek strādāts pie pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” iespējami ātrāku atgriešanu administratīvajā centrā – Alojā
  Lai gan Ieva Strauta min, ka tika novērsti draudi, draudi tika arī radīti, ņemot vērā, ka visus bērnus nu ir jāpārvadā autobusos, ko dara bez sēdeklīšiem, kā tam būtu jābūt. Turklāt no administrācijas puses šajā jautājumā ir daudz neskaidrību. No kurienes radīs finansējumu, vai tas bija pareizs lēmums, ņemot vērā, ka vides dienesta ieteikums ir vienkārši telpas vēdināt, kā arī ar laiku izbūvēt ventilāciju. Par šo jau vairākkārt ir runāts. Diemžēl bez uzslavām esošajam apvienības vadītājam. Turklāt – ja tas patiesi būtu darīts, bērni jau tagad tiktu izvietoti vecajā bērnudārza ēkā, taču, kā domes pārstāvji min – tas nenotiks. Runas ar darbiem kopā neiet.
 15. Tiek plānots un meklēts risinājumus jauniešu aktīvās atpūtas vietas izveidei
  Arī šis ir no Alojas novada aktualizēts jautājums. Pēc vietējio iedzīvotāju iniciatīvas, šāda vieta tika saskatīta teritorijā ap skolu, konkrēti – Strukķegļu kalns. Tie jau sen šajā vietā redzēja aktīvās atpūtas vietu, kā arī iedzīvotāji pašu spēkiem šo teritoriju jau ilgus gadus ir kopuši un veidojuši. Paldies, ja šī iedzīvotāju iecere tiks turpināta, taču ir jāatceras, kur šīs idejas radās.
 16. Šī gada laikā tiek plānots sakārtot degradētās vides objektus, kā piemēram, ēkas demontāža Jūras ielā (pretī domes ēkai) izveidojot stāvlaukumu un peldvietas izveide Bokardu karjerā.
  Arī Alojas novada vadības ideja, kas, paldies, tiek atdzīvināta.

Ko mēs iegūstam rezultātā?
3 projekti kā idejas.
3 šaubīgi projekti, kura īstenošanas rezultātā tiek likvidēta skola, kas ir sekas lielai iedzīvotāju neapmierinātībai, kā arī potenciāli – iedzīvotāju aizbraukšanai no pilsētas,
un šaubīgie pēc nepiecešamības jautājumi par pieminekļiem, kā arī šaubīgs darbs par caurteku.
3 projekti, kuri dažādās stadijās ir apturēti

2 projekti, kas realizējas, viens no kuriem, siltināšanas projekts Staicelē vairāk būtu nepieciešams Alojas Dienas centrā.
Un citi tīri saimnieciski jautājumi, kas lielākoties atduras finanšu jautājumā.

1 pabeigts projekts.

Protams! Uz doto brīdi tiek teikts, ka Jānis Strauts ir tas, kas šo visu dara. Tad rodas jautājums, ko dara pārējie darbinieki? Vai arī tomēr Jānim Strautam tas ir pienākums, sekot līdzi šo darbu izpildei? Uz doto brīdi Alojas apvienība izsludina 4 vakances, jo iepriekšējie darbinieki savu darbu ir pametuši jaunās vadības dēļ, bet pārvaldes vadītājs sūdzoties par sūro mantojumu piesavinās darbus, kas tika aizsākti vēl pirms šī amata ieņemšanas.
Tādi ir tie reālie darba augļi.

«
»