Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

Tas notik’ Alojā – Intervija ar īsfilmas autoriem


1. Decembrī Alojas kultūras namā norisināsies pirmizrāde mākslinieciskai īsfilmai “Tas notik’ Alojā”. Tajā ir nedaudz no humora, nedaudz no nopietnā, nedaudz no mākslinieciskā un arī no vēsturiskā skatu punkta attēloti dažādi notikumi, kas ir norisinājušies Alojā un tās tuvākajā apkārtnē. Lai gan filma ir mākslinieciska, tā ir balstīta uz patiesiem notikumiem, par kuriem uzzināt palīdzēja Alojas Novadpētniecības centrs, kā arī periodika.lv


Šīs īsfilmas autori ir Markuss Jefremovs – operators, režisors un arī montētājs. Alise  Amanda Abendrote – filmas producente un scenārija autore. Viņa ir tā, kas visiem raksta un visu sarunā un kad nepieciešams Alise spēj arī visus nokomandēt, lai viss notiktu kā ieplānots. Agija Krumholce – lai gan filmas tapšanā viņa ir jau no paša sākuma kā aktrise, filmēšanas komandai viņa pievienojās visai nesen kā operatora palīgs. Jānis Šeikins – arī filmas aktieris, un arīdzan viens no palīgiem filmēšanas procesā. Savukārt notikumu galvenie aktieri ir – Jānis Šeikins, Jānis Voldemārs Siktārs, Monta Meldere, Agita Mangulsone, Guna Krūmiņa, Jānis Nauris Čukurs, Andrejs Vaičuks un jauktie kori “Ale” un “Zvīgzna”,


Ideja par filmas tapšanu radās Markusam, tā kā skolā bija nepieciešams izdomāt trīs idejas projekta darbam, pirmās divas idejas bija par foto izstādi, taču trešā – par filmu pie kuras jaunieši arī palika. Taču tā kā šis ir viens no skolas mācību procesa elementiem, ko tie, kas skolu jau ir pabeiguši zin kā ZPD, bet tie, kas vēl mācās, kā projekta darbu, viss neierobežojas tikai ar filmas veidošanu. Pa starpu tam jaunieši par šo tēmu veic arī pētījumus, anketēšanu un citus papildus darbus, kas šo procesu padara vēl sarežģītāku.


Anketēšanas rezultātā tika uzzināts, ka Alojas iedzīvotājiem interesē pilsētas vēsture, taču kāds nezin kur to uzzināt, kādam ne visai saista pieejamie informācijas avoti, tāpēc arī top filma – pieejams, interesants un viegli saprotams informācijas avots. Un lai gan vienā filmā nav iespējams attēlot visu pilsētas vēsturi – tajā būs iespējams redzēt notikumus no 1936., 1943., 1979., 1987., 1997. un 2023. gada. Protams – paši notikumi netiks atklāti un tiks paturēti intrigai, lai pašiem skatītājiem būtu interesantāk, taču, ja nu kāds nevar nociesties, ir iespējams noskatīties filmas treileri un pacensties atšķetināt, kas tie ir par notikumiem.


Tā kā pašiem jauniešiem interesē savas pilsētas vēsture, idejas, ko tad īsti rādīt, nebija grūti atrast, turklāt Novadpētniecības centra vadītāja Līga Moderniece nodeva jauniešiem visus materiālus ar vēsturiskajiem notikumiem, kur no visa lielā apjoma tika šķetināts, ko atainot un ko nē. Arī scenārijs tapa visai viegli. Saprotot, kas tiks attēlots uzreiz bija skaidrs arī kā tam ir jāizskatās gala rezultātā – ko darīs, ko runās, un kur to atainos.


” Lielākoties scenārija autore bija Alise. Tad vienkārši es sēdēju un visu pierakstīju.” – Markuss
“Jā, es Markusam diktēju ko un kā rakstīt, kur ievietot komatu, kur nē…” – Alise


Lai gan šis ir skolas projekts, tā apjoms ir ļoti iespaidīgs. Paši jaunieši maksimāli ir vēlējušies filmas tapšanā iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus, kas ir filmas tapšanu atbalstījuši kā sponsori, par ko liels paldies ir veterinārajam servisam “Būsi vesels”, kafejnīcai “Mieriņš”, kafejnīcai “Nina S”, SIA “Aloja-Starkelsen”, Alojas radošajam klubam “Liepale”, Inesei Veinbergai, Inetai un Mārim Miezīšiem, Aldai un Visvaldim Ķēniņiem, “Madara 93”, kā arī Limbažu novadam, kur tika iegūts finansējums jauniešu iniciatīvu projekta īstenošanai. Alojieši Rūdolfs un Edgars Roļskiji – filmas mūzikas autori. Citi ir iesaistījušies kā palīgi vai arī kā aktieri. Kāds ir atvēris savu īpašumu, lai tajā notiktu filmēšana. Un tā kopumā procesā tika iesaistīti ap simtu, ja ne pat vairāk cilvēku.


Neskatoties uz to, ka vienu brīdi filmas autori nonāca arī pie secinājuma, ka cilvēku resurss ir izsmelts, un vairs nemaz nav iespējams dabūt aktierus, jo visi jau ir filmējušies, aktierus filmai sameklēt nav bijis nemaz tik sarežģīti. Aktieri masu skatiem tika meklēti facebook, taču lomām tika aicināti visi draugi un paziņas. Līdzīgi – īpašus sarežģījumus nesagādāja arī atbilstoša apģērba sagādāšana.


“Visa tā laika mode milzīgiem soļiem nāk atpakaļ. Piemēram, kļošenes, kurai dāmai tad mājās nav kļošenes vai spīdīga kleita? Tāda mode šobrīd atkal svin savu uzvaras gājienu un atbilstošu apģērbu atrast nebija grūti.” – Alise


“Ideja, 9 mēneši, un tad piedzimst filma.” – tā smej Markuss, un Protams, ka iesaistot šādu lielu skaitu cilvēku tik ilgā laika sprīdī ir bijuši visādi gadījumi un mazā filmēšanas komanda ne vienmēr var nokontrolēt pilnīgi visu, tāpēc filmēšanas procesā ir bijušas arī sava veida neveiksmes vai pārpratumi. Ne visi bija gatavojušies uz nopietnu filmēšanu, un ir bijuši pārsteigti par to, ka tiek filmēti vairāki dubļi vienai scēnai, kāds šī procesa laikā paspēja aizmukt par to nepaziņojot. Arī ar sarunātajām filmēšanas vietām ne vienmēr viss gāja gludi, un kāds uz šī pasākuma centās arī pats sev gūt kādu labumu. Un protams, tā kā jauniešiem šis ir kas jauns, arī tiem ir gadījušies gan savi misēkļi, gan arī savi kuriozi, kas iespējams tiks atainoti arī atsevišķā kuriozu salikumā, kas kā paši Markuss un Alise saka, nebūs pieejami plašam skatītāju lokam.


Filmu 1. decembrī, pirmizrādē, varēs redzēt Alojas kultūras namā, kā arī filma tiks nodota visām pašvaldības iestādēm, kur interesentiem tā tiks rādīta, bet līdz tam ir iespējams noskatīties īsu ieskatu tajā.

«
»