Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

Par Bērnudārza nākoti…


Vakar, 21. decembrī, Alojas kultūras namā, notika sarunas par bērnudārza “Auseklītis” potenciālo atrašanās vietu.
Tikšanās notika post factum, pēc jau komiteju sēdē pieņemtiem un uz domi, šodienas, 22. decembra sēdē, izskatīšanā nosūtītiem lēmumprojekta materiāliem.
Iedzīvotājiem diskusiju laikā tika piedāvāti 4 varianti –

  1. Izvietot bērnudārzu AAV baltās skolas ēkas 1. stāvā. (1 200 000,00 € investīcijas)
  2. Celt jaunu bērnudārzu AAV Ābeļdārzā (2 200 000,00 € investīcijas)
  3. Renovēt esošo bērnudārzu (1 500 000,00 € investīcijas)
  4. Vadāt bērnus uz Puikules un Vilzēnu filiālēm (300 000,00 € investīcijas)

Pamatojoties uz statistikas datiem un finanšu iespējām, pašvaldība norāda, reālākais variants ir izvietot bērnudārzu AAV baltās skolas ēkā kuru paredz pārbūvēt, jaunajās telpās atvēlot vietu vien 2 grupiņām. Vērā tika ņemta dzimstības statistika Alojas apvienībā, kaut gan pēc bažām, ka bērnudārza vispār nebūtu, iedzīvotāji norādīja, ka bez tā nebūs arī bērnu, jo jaunie vecāki Alojas apvienību vairs nesaskatīs kā potenciālu vietu, kur jaunajām atvasēm būtu izglītības un izaugsmes iespējas, tā kā izglītības vietu esamība tieši nosaka to, vai jaunie vecāki Aloju izvēlēsies kā dzīvesvietu.

Izglītības jomas darbinieki arī bija visai skeptiski, jo nebija pārliecināti vai šāda iecere būtu reāli īstenojama, jo ņemot vērā MK prasības, bērnudārza izvietošana skolas ēkā nebūtu iespējama gan nepieciešamās platības ziņā, gan higiēnas prasību ziņā, jo vienai grupiņai ir nepieciešamas garderobes, rotaļu un mācīšanās telpas, kā arī atsevišķa telpa gulēšanai un atsevišķa tualete.

Citus variantus pašvaldība neizskata, jo tas prasa pārāk lielas finanses vai tai rada zināmas neērtības. Tā pat pašvaldības pārstāvji norādīja arī to, ka jaunas ēkas būvniecības gadījumā Puikules un Vilzēnu filiāles tiktu slēgtas, jo tas radīšot pustukšas telpas visās filiāles. Renovēt esošo bērnudārza ēku arī neesot saprātīgi, jo pastāv risks, ka netiek atrisināta paaugstinātās radona gāzes problēma, lai gan pieļauj, ka arī baltajā skolā varētu būt tāda pati problēma.

Sarunu noslēgumā Priekšsēdētājs palika pie jau iepriekš komitejās sēdē nolemtā varianta. Iedzīvotāji gan ar to nebija samierinājušies, un pēcāk bija dzirdamas vien negatīvas atsauksmes.

Šobrīd, ja domes sēdē tiks pieņemts lēmums bērnudārzu izvietot skolas ēkā, izglītības kvalitātes, kapacitātes, un ilgtspējības iespējas ir stipri apšaubāmas. Lai gan uz doto brīdi pastāv iespēja, ka dome paliks pie jau iepriekš kuluāros izlemtā, kā reiz teica priekšsēdētājs Dagnis Straubers:
“Kāpēc jūs domājat, ka lēmumus nevar mainīt?”

Cerams, ka vismaz šī viņa frāze spēs alojiešos viest cerības un motivāciju pastāvēt uz jaunas bērnudārza ēkas būvniecību.

«
»