Vēlies šeit redzēt arī savu ziņu? Sazinies ar [email protected]

IEMIRDZIES


9. decembris
18.00

✨ 2022. gads tuvojas noslēgumam un pienācis laiks atskatīties uz paveikto, ielūkoties nākotnē un iedrošināt vienam otru uz labām lietām. 2022. gads tika pasludināts par Eiropas jaunatnes gadu un arī Limbažu novada Izglītības pārvaldes veidoto notikumu jauniešiem nav trūcis, tāpēc ielūdzam Limbažu novada jauniešus uz gada noslēguma pasākumu “Iemirdzies”. 

✨Pasākuma pirmajā daļā atskatīsimies uz jauniešu realizētajiem iniciatīvu projektiem un uzzināsim cik dažādas ir bijušas Limbažu novada jauniešu 2022. gada iniciatīvas, kuras ieguvušas finansējumu. Tāpat godināsim čaklākos brīvprātīgā darba veicējus, tos jauniešus, kuri aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties ir sakrājuši vismaz 50 brīvprātīgā darba stundas. 

✨ Tiksimies 9. decembrī, 18:00, Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, svinīgā apģērbā un noskaņojumā. Pēc pasākuma mirkļus ķers fotokaste Fotoboo līdz pulksten 22:00 notiks balle ar jauniešu grupu Silueti. 

#limbažunovads #limbažunovadajaunieši #izglītibaspārvalde #gadajaunietis #iemirdzies


Citi pasākumi

Šobrīd nav neviena pasākuma